V mesecu novembru se je skupina 8 udeležencev iz Slovenije, ki so jo sestavljali dijaki, Zlatnici in MEPI mentorji, odpravila na Erasmus+ izmenjavo na Finsko. Izmenjava je potekala v Helsinkih in Anjali od 5. do 11. novembra 2023. Mepijevci so se izmenjave udeležili z namenom, da izboljšajo kompetence mladinskih delavcev na področju podpore mladim ljudem s posebnimi potrebami. Spoznavali so kakovost neformalnega izobraževanja v naravi in poglabljali so znanje mladinskih delavcev o izobraževanju v naravi, doživljajski pedagogiki ter njihovi uporabi pri delu z mladimi. Na Erasmus+ izmenjavi smo v projektu skupaj sodelovali še z udeleženci iz Češke in Finske, s katerimi smo želeli okrepiti sodelovanje in spodbuditi nastanek novih mednarodnih partnerstev med vključenimi organizacijami in udeleženci projekta. S tem obiskom na Finskem in sodelovanjem pri projektu so udeleženci izmenjave pridobili zelo pozitivne izkušnje na osebnem in strokovem področju.
Na izmenjavo sem se odpravil z velikimi pričakovanji, saj so bile teme močno povezane z mojim delom in trenutnimi izzivi, s katerimi se pri svojem delu soočam. Veselilo pa me je tudi dejstvo, da bom prvič obiskal Finsko. Na Finskem mi je bilo najbolj všeč to, da veliko delajo na temo vključevanja ranljivih skupin v družbo. Preko različnih aktivnosti (tudi programa MEPI), jih skušajo opolnomočiti ter povezati z lokalno skupnostjo. Zelo so mi bile všeč aktivnosti na prostem, njihova filozofija, da je vsako vreme primerno, če imaš zanj primerno opremo. Všeč mi je bilo tudi to, da so bili nekateri dnevni centri namenjeni vsem generacijam. Tako se lahko različne generacije povezujejo in učijo ena od druge. Všeč pa mi je bila tudi družba. Čeprav smo bili različnih starosti, od dijakov, študentov in do izkušenih učiteljev, smo se med seboj kar hitro povezali in dobro razumeli. Na spoznavnih večerih, v savnah in seveda ob aktivnostih, pa smo se družili tudi s Čehi in Finci. Mislim, da smo bili na koncu prav vsi mnenja, da je ta teden prehitro minil. Svojo izkušnjo izmenjave na Finskem je z nami delil udeleženec David Gobbo (OŠ Vojke Šmuc, Izola).