Ali moram vsa področja opravljati istočasno?

Ne, ni potrebno, da si na vseh področjih aktiven sočasno. Večina udeležencev je sicer aktivna na vseh področjih sočasno, vendar lahko področja opravljaš tudi zaporedno, enega za drugim. Pomembno je le, da z aktivnostmi zaključiš do svojega 25. rojstnega dne.

Na bronasti stopnji sem že zaključil z aktivnostmi na vseh področjih, vendar še nisem prejel priznanja. Ali lahko že nadaljujem z aktivnostmi na srebrni stopnji, čeprav bronastega priznanja še nimam?

Če si na določeni stopnji zaključil z aktivnostmi na vseh področjih, a še nisi prejel priznanja, lahko nadaljuješ z aktivnostmi na višji stopnji, vendar moraš izpolnjevati naslednje pogoje: v indeksu dosežkov imaš ustrezno izpolnjene vse rubrike, zahtevane za posamezno stopnjo; indeks dosežkov je pregledan in potrjen s strani Nacionalnega urada MEPI. Za nadaljevanje je torej

Koliko časa tedensko bom porabil za Program MEPI?

Na vsakem izmed področij (prostovoljstvo, šport, veščine) moraš biti aktiven vsaj 1 uro na teden, na področju odprav pa obiskovati pripravljalne treninge, ki ti bodo prav tako vzeli kakšno uro tedensko. Če se odločiš, da boš aktiven na vseh področjih hkrati, to torej pomeni vsaj 4 ure tedensko. Seveda pa si sam oblikuješ svoj program

Kako je poskrbljeno za varnost otrok?

V Programu MEPI posvečamo veliko pozornosti zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja za udeležence. Vsakega mladostnika, ki se vključi v program, spremlja usposobljen mentor. Na pustolovskih odpravah, ki se odvijajo v divjini, mlade spremljajo usposobljeni voditelji odprav, po potrebi pa tudi zunanje usposobljeno osebje (planinski vodniki, gorski reševalci). Za zagotavljanje usposobljenosti izvajalcev imamo vzpostavljen obsežen večstopenjski

Koliko stane udeležba v Programu MEPI?

Ob vpisu na posamezno stopnjo programa (bronasta, srebrna, zlata) udeleženec plača Nacionalnemu uradu MEPI pristopnino v višini 30 EUR. Ta prispevek krije stroške administracije, slavnostne podelitve priznanja in uporabo aplikacije Spletni indeks dosežkov. Navodila za plačilo pristopnine udeležencu posreduje njegov mentor. Kljub temu da je to edini prispevek, ki ga Nacionalni urad MEPI zaračunava udeležencem,