V Programu MEPI posvečamo veliko pozornosti zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja za udeležence. Vsakega mladostnika, ki se vključi v program, spremlja usposobljen mentor. Na pustolovskih odpravah, ki se odvijajo v divjini, mlade spremljajo usposobljeni voditelji odprav, po potrebi pa tudi zunanje usposobljeno osebje (planinski vodniki, gorski reševalci). Za zagotavljanje usposobljenosti izvajalcev imamo vzpostavljen obsežen večstopenjski program usposobljanja, poleg tega pa namenjamo veliko pozornost izbiri kadrov za sodelovanje v programu.