Ob vpisu na posamezno stopnjo programa (bronasta, srebrna, zlata) udeleženec plača Nacionalnemu uradu MEPI pristopnino v višini 30 EUR. Ta prispevek krije stroške administracije, slavnostne podelitve priznanja in uporabo aplikacije Spletni indeks dosežkov. Navodila za plačilo pristopnine udeležencu posreduje njegov mentor. Kljub temu da je to edini prispevek, ki ga Nacionalni urad MEPI zaračunava udeležencem, je potrebno računati še na nekatere stroške aktivnosti, ki pa so odvisni od tega, kakšne aktivnosti si mladi v okviru programa izberejo in kam se odpravijo na pustolovsko odpravo. Za ilustracijo: če si udeleženec za rekreacijo izbere tek, bo to zagotovo ceneje kot jahanje; če bo pustolovska odprava potekala v Sloveniji, bo to ceneje kot odprava v tujino. Nacionalni urad MEPI in mentorji, ki na organizacijah izvajajo program, se trudimo, da bi bil program dostopen vsakemu mlademu ne glede na njegov socialni položaj. V primeru stiske nam pišite na mepi@mepi.info in skupaj bomo našli primerno rešitev. Vsak primer obravnavamo individualno in diskretno.