Če si na določeni stopnji zaključil z aktivnostmi na vseh področjih, a še nisi prejel priznanja, lahko nadaljuješ z aktivnostmi na višji stopnji, vendar moraš izpolnjevati naslednje pogoje:
  • v indeksu dosežkov imaš ustrezno izpolnjene vse rubrike, zahtevane za posamezno stopnjo;
  • indeks dosežkov je pregledan in potrjen s strani Nacionalnega urada MEPI.
Za nadaljevanje je torej nujna potrditev indeksa s strani Nacionalnega urada in ne sama podelitev priznanj.